ข้อตกลงและวิธีการแจ้งโอน

*เมื่อกดยอมรับข้อตกลงแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายการซื้อได้

*กรณีที่เลือกชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน เมื่อชำระเงินแล้วให้ทำการ Login แล้วเข้าไปที่ ประวัติการสั่งซื้อ และกดปุ่มแจ้งโอนเงิน จากนั้นเลือกธนาคาร วันที่และเวลาโอน

*หากไม่ชำระเงินภายใน 7 วัน ระบบจะทำการยกเลิกรายการซื้อทันที